foto

Organisaties op het terrein

Op Park Dekkerswald bevinden zich meerdere woonlocaties en zijn verschillende organisaties gevestigd. Deze organisaties zijn de volgende.

ZZG zorggroep: Hoofdkantoor
www.zzgzorggroep.nl

ZZG zorggroep: ZZG Herstelcentrum
www.zzgzorggroep.nl/herstelcentrum

ZZG zorggroep: Eikenhorst
www.zzgzorggroep.nl/eikenhorst

ZZG zorggroep: De Plataan
www.zzgzorggroep.nl/de-plataan

Radboudumc Dekkerswald
www.uccz.nl

Helen Dowling Instituut
www.hdi.nl

Kentalis
www.viataal.nl

Ciran
www.ciran.nl

Kindergasthuis De Boeg
www.deboegnijmegen.nl

Kapel Onder de Bogen
www.kapelonderdebogen.nl

Onder de bomen
www.onderdebomen.nl

Woonmaatjes
www.woonmaatjes.nl

Icara
www.icara.nl