Nieuwbouw Top-Care en UMC

De nieuwbouw van Top-Care/ Ciran en het Pijnteam van het Radboud UMC op Park Dekkerswald is gereed. In de eerste week van mei nemen de medewerkers hun intrek. Ciran is een instelling voor medisch specialistische zorg en gespecialiseerd in de behandeling van mensen met chronische pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Door de gezamenlijke nieuwbouw met het Pijnteam van het Radboud UMC kan de behandeling van patiënten met chronische pijn verder vorm gegeven, ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd worden. Top-Care/ Ciran en Radboud UMC willen gezamenlijk nieuwe zorgpaden ontwikkelen. Zo krijgt een patiënt de juiste en bij zijn zorgvraag passende behandeling aangeboden. Het doel is het invullen van een zinvol bestaan en terugkeer naar volwaardig maatschappelijk participeren.