Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie geven betreffende de volledigheid en nauwkeurigheid van deze informatie. ZZG zorggroep en Vestia aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van de website. Aan de informatie en website kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZG zorggroep of Vestia.

Op de website van Park Dekkerswald staan links naar andere websites vermeld. Hoewel deze met zorg zijn geselecteerd, dragen ZZG zorggroep en Vestia geen verantwoordelijkheid voor de omgang van persoonlijke gegevens en inhoud van de desbetreffende websites.

┬ę 2012 ZZG zorggroep en Vestia – Alle rechten voorbehouden.